Atos RTV

26 februari 2013
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - Het wijkgericht werken in Zwijndrecht laat goede resultaten zien. Bij deze aanpak werken wijkplatforms en dorpsraad, belangrijke instanties voor de wijken en de gemeente samen. Een terugblik op het tweede halfjaar 2012 maakt duidelijk dat tal van initiatieven zijn ontplooid van inrichting openbare ruimte tot activiteiten van wijkplatforms, dorpsraad en bewoners. Sinds 2009 werken betrokkenen gericht samen aan de hand van wijkvisies en –programma’s. Wethouder Elbert Vissers (Wijkgericht Werken) prijst en benadrukt vooral de samenwerking. “Het gaat om de leefbaarheid in de wijken. Dan is het niet de gemeente die aan zet is en bepaalt. Juist de inbreng van bewoners en allerlei instanties zorgt ervoor dat we samen wat bereiken.” Daarom is Vissers blij dat veel bewoners zelf met initiatieven komen. Instanties, zoals woningbouwcorporaties, welzijnsinstelling Diverz en politie zijn daarbij heel belangrijk.
Eind mei verspreidt de gemeente huis-aan-huis een folder “Wijknieuws” met daarin de belangrijkste projecten en activiteiten in de wijk. Voor Heerjansdam wordt dit wijknieuws meegenomen in de nieuwsbrief van de Dorpsraad. De meest actuele informatie over projecten en activiteiten in de wijk staan op de wijkkalenders die te vinden zijn op www.zwijndrecht.nl, via de keuze Wijken en doorklikken naar de betreffende wijk of het dorp.

Reacties (0)
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Ouder dan vorige week