Atos RTV

27 februari 2013
0 reactie(s)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De Raad van State heeft vandaag de twee beroepen die waren ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, ongegrond verklaard. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan in stand blijft en onherroepelijk is geworden. Beide betrokken wethouders van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, de heren Stoop en Kamsteeg, zijn zeer verheugd over deze uitspraak: “Dit is, zeker in deze tijd, een belangrijke stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden-Oost. We kunnen nu aan de slag met het definitief invullen van deze mooie woonwijk.”
De Raad van State oordeelt dat het bestemmingsplan voldoende rekening houdt met het naastliggende bedrijf Stolk Handelsonderneming B.V. Daarnaast garandeert het bestemmingsplan een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de te bouwen woningen.
Het van kracht zijnde bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost wordt nu verder uitgewerkt in uitwerkingsplannen. Deze plannen geven een verdere detaillering van de mogelijkheden voor bebouwing voor wonen en infrastructuur. Een groot gedeelte van het gebied zal groen worden ingevuld. Voor de eerste nieuwbouw in het gebied, de vrije bouwkavels langs de Vrouwgelenweg, zijn geen uitwerkingsplannen nodig. Hier zal binnenkort met de bouw van vrijstaande woningen worden gestart.

Reacties (0)
Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Ouder dan vorige week